Testament

Testament

In een testament legt u vast wat er met uw nalatenschap moet gebeuren na uw overlijden.

U maakt onder meer een testament indien u wilt afwijken van de wettelijke regels van het erfrecht of daarop een aanvulling wilt maken. Bijvoorbeeld als u aan uw partner (bepaalde) bezittingen wilt nalaten. Daarnaast kunt u in een testament iemand benoemen die uw nalatenschap afwikkelt (een executeur) of vastleggen dat eventuele (ex-)partners geen aanspraak kunnen maken op het erfdeel van uw erfgenaam.

Testament - binnen 15 minuten geregeld

 1. Vul de vragenlijst in om de aanvraag in gang te zetten;
 2. U maakt vervolgens een persoonlijk beveiligd dossier aan waar u alle benodigde gegevens achterlaat;
 3. Wij stellen uw documenten op;
 4. Zodra de akte gereed is, nodigen wij u graag uit op ons notariskantoor om de notariële akte te ondertekenen.

Mocht de vragenlijst aangeven dat uw situatie meer aandacht nodig heeft, dan nemen we graag telefonisch contact met u op om uw situatie te bespreken.

Veelgestelde vragen

 • Is een testament verplicht?

  Een testament is niet verplicht, maar wel raadzaam.

  Wanneer u niets vastlegt in een testament bepaalt de wet wie uw erfenis ontvangt. Uw wettelijke erfgenamen zijn: uw partner (getrouwd), uw kinderen, uw ouders, broers en/of zussen en tenslotte uw grootouders, ooms, tantes, neefjes en nichtjes. Als er geen erfgenamen meer in leven zijn, dan krijgt de Nederlandse staat uw erfenis.

  Alle niet-bloedverwanten, zoals uw zwagers/schoonzussen en stiefkinderen, zijn volgens de wet nooit erfgenamen. Indien u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt met uw partner, is uw partner dus ook geen erfgenaam.

  Wilt u hiervan afwijken, omdat uw partner of stiefkinderen mogen meedingen in de erfenis? Of wilt u bepaalde erfgenamen uitsluiten van uw erfenis?

  Dan moet u een testament laten opstellen.

 • Kan iedereen een testament maken?

  Een ieder die 16 jaar of ouder is, kan een testament maken.
  Alleen in bijzondere gevallen kan geen testament worden gemaakt (bijvoorbeeld als iemand zijn wil niet kan bepalen).

 • Ik ben getrouwd en heb kinderen; is een testament wel nodig?

  Ja, het wettelijk erfrecht bevat slechts een basisregeling.

  U kunt aanvullingen maken op de regels van de wet, zoals het vastleggen van een zogenaamde uitsluitingsclausule of een voogdijregeling. Daarnaast kunt u voorzieningen treffen ter besparing van erfbelasting en/of zorgbijdrage.

 • Wat is een uitsluitingsclausule?

  Een clausule waardoor eventuele (ex-)partners geen aanspraak kunnen maken op het erfdeel van uw erfgenaam.

 • Wat is een voogd?

  Iemand die het gezag krijgt over een minderjarig kind na overlijden van beide ouders.

  U kunt in een testament een voogd voor uw kinderen aanwijzen.

 • Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

  In een levenstestament (volmacht) geeft u aan wie mag handelen in uw naam wanneer u hiertoe niet meer in staat bent. U geeft niet aan naar wie uw bezittingen gaan, maar u geeft een persoon volmacht zodat alle zaken door blijven gaan tijdens uw leven. Denk bijvoorbeeld na een operatie, maar ook wanneer u dement wordt, wanneer u in coma ligt of wanneer u plotseling een hersenbloeding of ongeval krijgt.
  De persoon die de volmacht krijgt mag vanaf dat moment zowel uw financiële belangen, als uw medische en persoonlijke zaken behartigen.

  Wanneer u komt te overlijden vervalt het levenstestament. Wat er vervolgens moet gebeuren met uw persoonlijke bezittingen kunt u vastleggen in een testament.

 • Wat staat in een testament?

Menu verbergen
Mijn dossier