Samenlevingscontract

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract kunt u vastleggen van wie bepaalde bezittingen zijn. Verder legt u vast wat de gevolgen zijn als de samenwoning wordt verbroken of wat er gebeurt bij overlijden.

Tevens kunt u een samenlevingscontract nodig hebben voor bijvoorbeeld pensioenvoorzieningen en/of belastingen. Een samenlevingscontract is ook eigenlijk verplicht indien u als ongehuwde samenwoners langstlevende testamenten willen maken.

Samenlevingscontract - binnen 15 minuten geregeld

 1. Vul de vragenlijst in om de aanvraag in gang te zetten;
 2. U maakt vervolgens een persoonlijk beveiligd dossier aan waar u alle benodigde gegevens achterlaat;
 3. Wij stellen uw documenten op;
 4. Zodra de akte gereed is, nodigen wij u graag uit op ons notariskantoor om de notariële akte te ondertekenen.

Mocht de vragenlijst aangeven dat uw situatie meer aandacht nodig heeft, dan nemen we graag telefonisch contact met u op om uw situatie te bespreken.

Veelgestelde vragen

 • Wat is het belang van een samenlevingscontract?

  Indien u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is een samenlevingscontract niet nodig.

  Bent u beiden ongehuwd, maar gaat u wel samenwonen? Een samenlevingscontract is niet verplicht volgens de wet, maar wel raadzaam.

  Voorbeeld
  U hebt samen met uw partner een koopwoning t.w.v. € 300.000 gekocht. Jullie bezitten beiden 50 procent van de woning, zijn ongehuwd en hebben niets geregeld in een samenlevingscontract.

  Uw partner komt onverwachts te overlijden. Al uw partners persoonlijke bezittingen gaan naar zijn/haar erfgenamen, in dit voorbeeld: zijn/haar ouders (hierna: uw 'schoonouders').

  Wanneer u niets had geregeld, gaat de helft van uw koopwoning (t.w.v. € 150.000) naar de erfgenamen van uw partner. U als nabestaande dient 'uw partners helft' van de koopwoning over te kopen van uw 'schoonouders', in veel gevallen een financieel onmogelijke zaak. U zult de woning samen met uw schoonouders moeten verkopen en bent niet alleen uw partner, maar ook uw woning kwijt.

  Mochten uw schoonouders besluiten de erfenis te willen schenken aan u, waardoor u in het bezit raakt van de volledige koopwoning, dan dient u als ontvanger schenkbelasting te betalen over het bedrag. Aangezien u en uw schoonouders volgens de wet geen familie zijn, bedraagt deze belasting minimaal 30 procent.
  In dit voorbeeld van een schenking van € 150.000 euro bedraagt de schenkbelasting ongeveer € 48.000 euro.

  Zaken waar u - vooral op zo'n verdrietig moment - niet aan wilt denken.
  Voorkom dit soort nare situaties door afspraken te maken in een samenlevingscontract. Hierin kunt u o.a. vastleggen dat bij overlijden van één van de partners de ander de hele woning automatisch (belastingvrij) erft.

 • Welke afspraken staan in een samenlevingscontract?

  In een samenlevingscontract kunt u in principe afspraken maken over alle gezamenlijke zaken. De wet geeft geen verplichte onderdelen voor een samenlevingscontract. De meest voorkomende zaken zijn:

  1. De verdeling van de huishouding. Denk aan de kosten voor boodschappen, woonlasten en zorg voor de kinderen e.d.;
  2. De verdeling van gezamenlijke bezittingen (waaronder uw spaargeld, koopwoning en huisdier) als u uit elkaar gaat;
  3. Een zorgplicht voor elkaar, om aanspraak te maken op partnerpensioen bij overlijden van de ander;
  4. Een verblijvingsbeding. Gemeenschappelijke bezittingen van u en uw partner (bijv. een koopwoning) gaan automatisch naar de andere partner wanneer één van u komt te overlijden. Als u niets regelt gaat uw deel naar uw wettelijke erfgenamen en behoudt uw partner alleen zijn/haar eigen deel.

  In een samenlevingscontract kunt u niet vastleggen naar wie uw erfenis gaat. Hiervoor is wettelijk bepaald dat uw persoonlijke bezittingen naar uw familie (uw bloedverwanten) gaat. Wilt u hiervan afwijken? Dan moet u een testament laten opstellen.

 • Heb ik ook nog testament nodig?

  In een samenlevingscontact regelt u wat er gebeurt met uw gezamenlijke bezittingen bij het uit elkaar gaan en overlijden van één van de partners.

  In een samenlevingscontract wordt niet geregeld aan wie u uw persoonlijke bezittingen nalaat. Wanneer u niets hebt geregeld, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn.

  Voor meer informatie over het testament en uw wettelijke erfgenamen verwijzen wij u graag door naar het notarieel product testament.

 • Is een samenlevingscontract hetzelfde als een geregistreerd partnerschap?

  Nee, het geregistreerd partnerschap is bijna hetzelfde als trouwen. Wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, hebt u direct ook andere rechten. Zo bent u bijvoorbeeld elkaars erfgenamen en hoeft de vader het kind niet meer te erkennen.

  Een samenlevingscontract is een notariële overeenkomst waarbij u elkaars fiscaal partner bent. U maakt afspraken over bezittingen, verdeling van huishouding en wat er gebeurt met gemeenschappelijke bezittingen bij overlijden en bij uit elkaar gaan. U bent echter geen erfgenaam van elkaar en wanneer er kinderen worden geboren heeft enkel de moeder gezag over de kinderen.

 • Kan een samenlevingscontract online geregeld worden?

  Ja, een samenlevingscontract kunt u binnen 5 minuten online regelen.

  1. Aan de hand van een aantal vragen bepalen we of uw aanvraag online geregeld kan worden;
  2. U maakt een persoonlijk dossier aan, zodat uw vertrouwelijke gegevens beveiligd worden verwerkt;
  3. Vul de checklist in om de aanvraag van het notarieel product in gang te zetten;
  4. Wanneer wij uw checklist hebben ontvangen stellen wij uw documenten op;
  5. Zodra uw akte gereed is voor ondertekening nodigen wij u uit op ons notariskantoor.

  In sommige gevallen is het mogelijk dat uw specifieke situatie niet online kan worden afgerond. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, waarna wij u graag terugbellen om uw situatie te bespreken.

Menu verbergen
Mijn dossier