Mijn.notariaatsalland.nl

Direct regelen

Welk notarieel product zoekt u?

 • Samenlevingscontract

  In dit contract maakt u afspraken over uw (voorgenomen) samenwoning.
  Direct regelen
 • Testament

  In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap gebeurt.
  Direct regelen
 • Levenstestament (volmacht)

  Leg vast wie al uw (financiële) zaken mag regelen.
  Direct regelen
 • Verklaring van erfrecht

  Met deze verklaring wordt vastgesteld wie namens de erfgenamen mag handelen.
  Direct regelen
 • Oprichting B.V.

  Een B.V. is een rechtspersoon waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld.
  Direct regelen
 • Niet gevonden?

  Op zoek naar een ander product? Ons notariskantoor Notariaat Salland is u graag tot dienst.
  Neem contact op
Annuleren

Regel uw samenlevingscontract

Hebt u een vraag?

Tijdens kantooruren kunt u ons notariskantoor Notariaat Salland telefonisch bereiken voor vragen bij de aanvraag van uw samenlevingscontract.

Wij vragen u een aantal vragen te beantwoorden, zodat de definitieve kosten voor het in orde maken van uw samenlevingscontract kunnen worden berekend.

Zijn u en uw partner gehuwd of geregistreerd partner?

 • Ja
 • Nee

Woont u samen of gaat u (binnenkort) samenwonen?

 • Ja
 • Nee

Hebt u een huurwoning of een koopwoning?

 • Huurwoning
 • Koopwoning

Hebt u kinderen?

 • Ja
 • Nee

Hebt u of heeft uw partner kinderen uit een eerdere relatie?

 • Ja
 • Nee

Wie betaalt of gaat de kosten van de huishouding betalen?

 • Samen, naar verhouding van inkomen
 • Anders
Help Wat is dit?
Het uitgangspunt als u gaat samenwonen is dat er in principe niets verandert aan uw bezittingen en schulden. Deze blijven van uzelf.

Wilt u individuele bezittingen gezamenlijk eigendom maken?

 • Nee, met uitzondering van gemeenschappelijke aankopen
 • Ja, alle bezittingen worden gezamenlijk eigendom
Help Wat is dit?
Met een verblijvingsbeding zorg je ervoor dat bij overlijden van één van de partners de gemeenschappelijke bezittingen automatisch naar de ander gaan.

Wilt u een verblijvingsbeding voor gemeenschappelijke bezittingen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
Voorbeeld van een onroerende zaak is een woonhuis.

Wilt u onroerende zaken in het verblijvingsbeding laten opnemen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap gebeurt. Bij een langstlevende-regeling gaat de nalatenschap in eerste instantie naar uw partner. u bepaalt wanneer uw kinderen aanspraak kunnen maken op uw nalatenschap (bijvoorbeeld bij overlijden of hertrouwen van uw partner).

Wilt u tegelijkertijd twee gelijkluidende testamenten met langstlevende-regeling laten opstellen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap gebeurt. Bij een langstlevende-regeling gaat de nalatenschap in eerste instantie naar uw partner. u bepaalt wanneer uw kinderen aanspraak kunnen maken op uw nalatenschap (bijvoorbeeld bij overlijden of hertrouwen van uw partner).

Wilt u tegelijkertijd twee gelijkluidende testamenten met langstlevende-regeling laten opstellen?

 • Ja
 • Nee

Hebt u of heeft uw partner kinderen uit een eerdere relatie?

 • Ja
 • Nee

Wie betaalt of gaat de kosten van de huishouding betalen?

 • Samen, naar verhouding van inkomen
 • Anders
Help Wat is dit?
Het uitgangspunt als u gaat samenwonen is dat er in principe niets verandert aan uw bezittingen en schulden. Deze blijven van uzelf.

Wilt u individuele bezittingen gezamenlijk eigendom maken?

 • Nee, met uitzondering van gemeenschappelijke aankopen
 • Ja, alle bezittingen worden gezamenlijk eigendom
Help Wat is dit?
Met een verblijvingsbeding zorg je ervoor dat bij overlijden van één van de partners de gemeenschappelijke bezittingen automatisch naar de ander gaan.

Wilt u een verblijvingsbeding voor gemeenschappelijke bezittingen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
Voorbeeld van een onroerende zaak is een woonhuis.

Wilt u onroerende zaken in het verblijvingsbeding laten opnemen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap gebeurt.

Wilt u tegelijkertijd twee gelijkluidende testamenten laten opstellen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap gebeurt.

Wilt u tegelijkertijd twee gelijkluidende testamenten laten opstellen?

 • Ja
 • Nee

Wie is eigenaar van de koopwoning?

 • Ik of mijn partner is alleen eigenaar
 • Ik en mijn partner zijn beide eigenaar
Help Wat is dit?
Bijvoorbeeld afspraken aan wie de woning toekomt bij verbreken van uw samenwoning.

Wilt u afspraken met betrekking tot uw woning opnemen in uw samenlevingscontract?

 • Ja
 • Nee

Hebt u kinderen?

 • Ja
 • Nee

Hebt u of heeft uw partner kinderen uit een eerdere relatie?

 • Ja
 • Nee

Wie betaalt of gaat de kosten van de huishouding betalen?

 • Samen, naar verhouding van inkomen
 • Anders
Help Wat is dit?
Het uitgangspunt als u gaat samenwonen is dat er in principe niets verandert aan uw bezittingen en schulden. Deze blijven van uzelf.

Wilt u individuele bezittingen gezamenlijk eigendom maken?

 • Nee, met uitzondering van gemeenschappelijke aankopen
 • Ja, alle bezittingen worden gezamenlijk eigendom
Help Wat is dit?
Met een verblijvingsbeding zorg je ervoor dat bij overlijden van één van de partners de gemeenschappelijke bezittingen automatisch naar de ander gaan.

Wilt u een verblijvingsbeding voor gemeenschappelijke bezittingen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
Voorbeeld van een onroerende zaak is een woonhuis.

Wilt u onroerende zaken in het verblijvingsbeding laten opnemen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap gebeurt. Bij een langstlevende-regeling gaat de nalatenschap in eerste instantie naar uw partner. u bepaalt wanneer uw kinderen aanspraak kunnen maken op uw nalatenschap (bijvoorbeeld bij overlijden of hertrouwen van uw partner).

Wilt u tegelijkertijd twee gelijkluidende testamenten met langstlevende-regeling laten opstellen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap gebeurt. Bij een langstlevende-regeling gaat de nalatenschap in eerste instantie naar uw partner. u bepaalt wanneer uw kinderen aanspraak kunnen maken op uw nalatenschap (bijvoorbeeld bij overlijden of hertrouwen van uw partner).

Wilt u tegelijkertijd twee gelijkluidende testamenten met langstlevende-regeling laten opstellen?

 • Ja
 • Nee

Hebt u of heeft uw partner kinderen uit een eerdere relatie?

 • Ja
 • Nee

Wie betaalt of gaat de kosten van de huishouding betalen?

 • Samen, naar verhouding van inkomen
 • Anders
Help Wat is dit?
Het uitgangspunt als u gaat samenwonen is dat er in principe niets verandert aan uw bezittingen en schulden. Deze blijven van uzelf.

Wilt u individuele bezittingen gezamenlijk eigendom maken?

 • Nee, met uitzondering van gemeenschappelijke aankopen
 • Ja, alle bezittingen worden gezamenlijk eigendom
Help Wat is dit?
Met een verblijvingsbeding zorg je ervoor dat bij overlijden van één van de partners de gemeenschappelijke bezittingen automatisch naar de ander gaan.

Wilt u een verblijvingsbeding voor gemeenschappelijke bezittingen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
Voorbeeld van een onroerende zaak is een woonhuis.

Wilt u onroerende zaken in het verblijvingsbeding laten opnemen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap gebeurt.

Wilt u tegelijkertijd twee gelijkluidende testamenten laten opstellen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap gebeurt.

Wilt u tegelijkertijd twee gelijkluidende testamenten laten opstellen?

 • Ja
 • Nee

Bel mij terug

De aanvraag van een samenlevingscontract kan voor uw specifieke situatie helaas niet online worden afgerond. Ons notariskantoor Notariaat Salland belt u graag terug om uw situatie te bespreken.

Telefoonnummer
Tijdstip
Annuleren

Regel uw testament

Hebt u een vraag?

Tijdens kantooruren kunt u ons notariskantoor Notariaat Salland telefonisch bereiken voor vragen bij de aanvraag van uw testament.

Wij vragen u een aantal vragen te beantwoorden, zodat de definitieve kosten voor het in orde maken van uw testament kunnen worden berekend.

Hebt u een partner?

 • Ja
 • Nee

Hebt u kinderen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
Bij een langstlevende-regeling gaat de nalatenschap in eerste instantie naar uw partner. U bepaalt wanneer uw kinderen aanspraak kunnen maken op uw nalatenschap (bijvoorbeeld bij overlijden of hertrouwen van uw partner).

Wilt u een langstlevende-regeling in uw testament laten opnemen?

 • Ja
 • Nee

Wanneer wilt u dat uw kinderen hun erfdeel ontvangen?

 • Alleen bij overlijden, opname verpleeghuis of faillissement van mijn partner
 • Bij overlijden, opname verpleeghuis of faillissement van mijn partner en ook bij hertrouwen of samenwonen van mijn partner
 • Anders

Wilt u uw kinderen ieder een gelijk deel nalaten?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
Iemand die onder bewind of curatele staat kan niet zelfstandig zijn/haar zaken regelen.

Is een of meer van uw kinderen onder bewind of curatele gesteld?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
U kunt in een testament vastleggen dat hetgeen de erfgenamen van u verkrijgen niet valt in een eventuele gemeenschap van goederen van de verkrijger.

Mogen (ex-)partners van uw kinderen meedelen in de eventuele erfenis?

 • Ja
 • Nee

Wilt u uw kinderen ieder een gelijk deel nalaten?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
Iemand die onder bewind of curatele staat kan niet zelfstandig zijn/haar zaken regelen.

Is een of meer van uw kinderen onder bewind of curatele gesteld?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
U kunt in een testament vastleggen dat hetgeen de erfgenamen van u verkrijgen niet valt in een eventuele gemeenschap van goederen van de verkrijger.

Mogen (ex-)partners van uw kinderen meedelen in de eventuele erfenis?

 • Ja
 • Nee

Wilt u al uw bezittingen aan uw partner nalaten?

 • Ja
 • Nee

Wilt u een regeling opnemen indien u tegelijk met uw partner overlijdt?

 • Ja
 • Nee

Wilt u een regeling opnemen indien u overlijdt nadat uw partner is overleden?

 • Ja
 • Nee

Hebt u kinderen?

 • Ja
 • Nee

Wilt u uw kinderen samen tot erfgenamen benoemen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
Een executeur is degene, die het testament van een overledene ten uitvoer brengt.

Wilt u een executeur benoemen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
Een voogd is degene die na uw overlijden uw kinderen opvoedt en verzorgt.

Wilt u een voogd benoemen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
U kunt in een testament vastleggen dat hetgeen de erfgenamen van u verkrijgen niet valt in een eventuele gemeenschap van goederen van de verkrijger.

Mogen (ex-)partners van uw kinderen meedelen in de eventuele erfenis?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
U kunt in een testament vastleggen dat hetgeen de erfgenamen van u verkrijgen niet valt in een eventuele gemeenschap van goederen van de verkrijger.

Mogen (ex-)partners van uw kinderen meedelen in de eventuele erfenis?

 • Ja
 • Nee

Bel mij terug

De aanvraag van een testament kan voor uw specifieke situatie helaas niet online worden afgerond. Ons notariskantoor Notariaat Salland belt u graag terug om uw situatie te bespreken.

Telefoonnummer
Tijdstip
Annuleren

Regel uw levenstestament (volmacht)

Hebt u een vraag?

Tijdens kantooruren kunt u ons notariskantoor Notariaat Salland telefonisch bereiken voor vragen bij de aanvraag van uw levenstestament (volmacht).

Wij vragen u een aantal vragen te beantwoorden, zodat de definitieve kosten voor het in orde maken van uw levenstestament (volmacht) kunnen worden berekend.

Hebt u een partner?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
Op basis van een algemene volmacht kan uw partner al uw (financiële) zaken voor u regelen; dit is vooral van belang als u handelingsonbekwaam raakt.

Wilt u uw partner een algemene (financiële) volmacht verlenen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
Naast het verlenen van een medische volmacht kunt u in een levenstestament ook medische wilsverklaringen vastleggen, zoals een euthanasieverklaring.

Wilt u uw partner ook een medische volmacht geven of medische verklaringen afleggen?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
U kunt in een levenstestament bijvoorbeeld ook uw kinderen al een volmacht geven, hetgeen van belang kan zijn als uw partner overlijdt of zelf niet meer wilsbekwaam is.

Wilt u ook een ander een volmacht verlenen?

 • Ja
 • Nee

Bel mij terug

De aanvraag van een levenstestament (volmacht) kan voor uw specifieke situatie helaas niet online worden afgerond. Ons notariskantoor Notariaat Salland belt u graag terug om uw situatie te bespreken.

Telefoonnummer
Tijdstip
Annuleren

Regel uw verklaring van erfrecht

Hebt u een vraag?

Tijdens kantooruren kunt u ons notariskantoor Notariaat Salland telefonisch bereiken voor vragen bij de aanvraag van uw verklaring van erfrecht.

Wij vragen u een aantal vragen te beantwoorden, zodat de definitieve kosten voor het in orde maken van uw verklaring van erfrecht kunnen worden berekend.

Wie is overleden?

 • Mijn echtgenoot/echtgenote
 • Mijn langstlevende ouder
 • Iemand anders

Is er een testament?

 • Ja
 • Nee
Help Wat is dit?
In een 'standaard' langstlevende-testament, zoals een zogenaamde ouderlijke boedelverdeling of een wettelijke verdeling, wordt de langstlevende echtgenoot (of ouder) automatisch eigenaar van alle bezittingen en houden de kinderen hun erfdelen op papier tegoed.

Gaat het om een 'standaard' langstlevende-testament?

 • Ja
 • Nee

Hoe was u gehuwd?

 • Wettelijke gemeenschap van goederen
 • Huwelijkse voorwaarden

Zijn er uit het huwelijk kinderen geboren?

 • Wel kinderen
 • Geen kinderen

Zijn alle kinderen meerderjarig; en niet onder bewind of curatele gesteld?

 • Ja, meerderjarig en niet onder bewind of curatele
 • Nee, minderjarig en/of onder bewind of curatele

Is het saldo van de nalatenschap positief?

 • Positief saldo
 • Negatief saldo

Is het saldo van de nalatenschap positief?

 • Positief saldo
 • Negatief saldo

Hoe was u gehuwd?

 • Wettelijke gemeenschap van goederen
 • Huwelijkse voorwaarden

Zijn er uit het huwelijk kinderen geboren?

 • Wel kinderen
 • Geen kinderen

Zijn alle kinderen meerderjarig; en niet onder bewind of curatele gesteld?

 • Ja, meerderjarig en niet onder bewind of curatele
 • Nee, minderjarig en/of onder bewind of curatele

Is het saldo van de nalatenschap positief?

 • Positief saldo
 • Negatief saldo

Is het saldo van de nalatenschap positief?

 • Positief saldo
 • Negatief saldo

Is uw ouder gehuwd geweest?

 • Ja
 • Nee

Leven alle uit het huwelijk geboren kinderen nog?

 • Alle kinderen leven nog
 • Een of meer kinderen zijn overleden

Zijn alle kinderen meerderjarig; en niet onder bewind of curatele gesteld?

 • Ja, meerderjarig en niet onder bewind of curatele
 • Nee, minderjarig en/of onder bewind of curatele

Is er een testament?

 • Ja
 • Nee

Zijn alle kinderen erfgenamen op grond van het testament?

 • Ja
 • Nee

Is het saldo van de nalatenschap positief?

 • Positief saldo
 • Negatief saldo

Is het saldo van de nalatenschap positief?

 • Positief saldo
 • Negatief saldo

Bel mij terug

De aanvraag van een verklaring van erfrecht kan voor uw specifieke situatie helaas niet online worden afgerond. Ons notariskantoor Notariaat Salland belt u graag terug om uw situatie te bespreken.

Telefoonnummer
Tijdstip
Annuleren

Regel uw oprichting b.v.

Hebt u een vraag?

Tijdens kantooruren kunt u ons notariskantoor Notariaat Salland telefonisch bereiken voor vragen bij de aanvraag van uw oprichting b.v..

Wij vragen u een aantal vragen te beantwoorden, zodat de definitieve kosten voor het in orde maken van uw oprichting b.v. kunnen worden berekend.

Hoeveel aandeelhouders krijgt uw B.V.?

 • 1
 • 2 of meer
Help Wat is dit?
Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed, een rechtspersoon kan een organisatie zijn.

Is de aandeelhouder een rechtspersoon of natuurlijk persoon?

 • Rechtspersoon
 • Natuurlijk persoon

Worden de aandelen volgestort in geld of in natura?

 • In geld
 • In natura

Worden de aandelen volgestort in geld of in natura?

 • In geld
 • In natura

Bel mij terug

De aanvraag van een oprichting b.v. kan voor uw specifieke situatie helaas niet online worden afgerond. Ons notariskantoor Notariaat Salland belt u graag terug om uw situatie te bespreken.

Telefoonnummer
Tijdstip
Salland
Raalte
Heino

Over Notariaat Salland

welkom bij uw NotariaatSalland.nl voor de online-akten van Notariaat Salland, een notariskantoor met vestigingen in Raalte, Wijhe, Heino en Olst.

Op NotariaatSalland.nl bieden we een selectie van onze notariële producten aan. De aanvraag van deze producten kunt u zelf online regelen. U hoeft de documenten enkel nog op één van onze vestigingen in Raalte of Heino te ondertekenen. Snel en eenvoudig, tegen een scherp tarief.

Menu verbergen
Mijn dossier